Ngày đăng: 18/07/2013
Quy hoạch khu Sinh thái nghỉ dưỡng Hoài Đức

- Tên dự án: Quy hoạch khu Sinh thái nghỉ dưỡng
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kinh doanh vật tư thiết bị
- Địa điểm xây dựng: Huyện Hoài Đức - tp.Hà Nội
- Diện tích quy hoạch: 2ha

- Hoàn thành thiết kế: Tháng 5/2011.
Quy hoạch khu sinh thái nghỉ dưỡng


      

DỰ ÁN KHÁC :
Thiết kế nội thất
Dịch vụ hda

Đây là dịch vụ bổ trợ và có thể kết hợp với dịch vụ đầu tiên để tạo thành một gói dịch vụ hoàn chỉnh hoặc có thể thực hiện độc lập. Sản phẩm đầu ra là bộ hồ sơ thiết kế nội thất để có thể sản xuất, lắp đặt tất cả những thiết bị trong không gian nội thất.

Gói thiết kế nội  thất
Cao cấp
200,000(đ /m2 sàn)
Chuyên nghiệp
150,000(đ /m2 sàn)
Mở rộng
120,000(đ/m2 sàn)
Cơ bản
100,000(đ/m2 sàn)
Tiết kiệm
8000,000(đ/ bộ hồ sơ)
Những văn bản mới nhất Những thủ tục pháp lý

Gói các dự án chính Nhà ở gia đình Nội thất nhà ở