Ngày đăng: 05/08/2013
Giải pháp thi công chống thấm cho công trình mới xây dựng

Thấm là nguyên nhân làm giảm tuổi thọ công trình, giảm tính thấm mỹ công trình và gây búc xúc cho người sử dụng, vì vậy để tránh hiện tượng thấm xảy ra thì cần quan tâm đặc biệt về biện pháp xử lý khi công trình đang trong giai đoạn xây mới, để mọi người có thể hiểu biết thêm về các biện pháp chống thấm chúng tôi xin đưa ra biện pháp chống thấm cho các hạng mục như Sê nô, Sàn mái, sàn vệ sinh, hồ nước, tường đứng, vách song,...

*/ Đối với hạng mục Sê nô, Sàn mái, Sàn vệ sinh:

1/Vệ Sinh bề mặt cần chống thấm.

- Dùng búa đục phần hồ dư và gỗ coffa còn dính lại trên bề mặt bêtông

- Dùng nước rửa và quét sạch bề mặt bêtông.

- Để khô bề mặt bêtông rồi mới tiến hành xử lý chống thấm.

2/Tiến hành xử lý chống thấm trên bề mặt bêtông theo các bước sau:
Bước 1 : Thẩm thấu bề mặt bêtông.

- Pha 1 lít FOSTA-04 + 18 lít Nước + 3 Kg Ximăng, quậy đều rồi đổ lên bề mặt để thẩm thấu bêtông (Thẩm thấu đều tạo ẩm và bảo hoà nước nhưng không đọng vũng để tiếp tục tiến hành Bước 2)

Bước 2 : Quét phủ lớp bề mặt.

- Pha 1 lít FOSTA-04 + 4 lít Nước + 3 – 4 Kg Ximăng, quậy đều rồi quét lên bề mặt (Tránh bỏ sót).

3/ Cán vữa tạo dốc: độ dốc đạt tối thiểu 1%.

- Khi lớp bề mặt Bước 2 đã hoàn toàn khô thì mới tiến hành cán tạo dốc
4/Tiến hành xử lý chống thấm trên bề mặt hồ tạo dốc theo các bước sau:
Bước 1 : Thẩm thấu bề mặt vữa tạo dốc.

- Pha 1 lít FOSTA-04 + 18 lít Nước + 3 Kg Ximăng, quậy đều rồi đổ lên bề mặt để thẩm thấu (Thẩm thấu đều tạo ẩm và bảo hoà nước nhưng không đọng vũng để tiếp tục tiến hành Bước 2)

Bước 2 : Quét phủ lớp bề mặt.

- Pha 1 lít FOSTA-04 + 5 Chú ý : - Nếu bề mặt chống thấm khô nhanh thì phải lít Nước + 3 – 4 Kg Ximăng, quậy đều rồi đổ từng vùng quét đều lên bề mặt.
phun nước bảo dưỡng.

- Khi Bước 2 đã hoàn toàn khô thì mới được đi lại trên đó hoặc lát gạch 

*/ Đối với hạng mục Hồ nước:

1/Vệ sinh bề mặt cần chống thấm.

- Dùng búa đục phần hồ dư và gỗ coffa còn dính lại trên bề mặt bêtông.

- Dùng nước rửa và quét sạch bề mặt bêtông.

- Để khô bề mặt bêtông rồi mới tiến hành xử lý chống thấm.

2/Tiến hành xử lý chống thấm trên bề mặt bêtông theo các bước sau

Bước 1 : Thẩm thấu bề mặt bêtông.

- Pha 1 lít FOSTA-04T + 10 lít Nước + 3 Kg Ximăng, quậy đều quét lên bề mặt để thẩm thấu bêtông (Thẩm thấu đều tạo ẩm và bảo hoà nước để tiếp tục tiến hành Bước 2)

Bước 2 : Quét phủ lớp bề mặt.

- Pha 1 lít FOSTA-04T + 4 lít Nước + 4 – 5 Kg Ximăng, quậy đều rồi quét đều lên bề mặt.

3/ Tô thành và đáy hồ.

- Khi lớp bề mặt Bước 2 đã hoàn toàn khô thì mới tiến hành tô hồ.
4/Tiến hành xử lý chống thấm trên bề mặt vữa tô theo các bước sau

Bước 1 : Thẩm thấu bề mặt bêtông.

- Pha 1 lít FOSTA-04T + 10 lít Nước + 3 Kg Ximăng, quậy đều rồi quét lên bề mặt để thẩm thấu lớp vữa tô (Thẩm thấu đều tạo ẩm và bảo hoà nước để tiếp tục tiến hành Bước 2)

Bước 2 : Quét phủ lớp bề mặt.

- Pha 1 lít FOSTA-06 + 4 lít Nước + 4 – 5 Kg Ximăng, quậy đều rồi quét lên bề mặt.
Chú ý : - Nếu bề mặt chống thấm khô nhanh thì phải phun nước bảo dữơng.

- Khi Bước 2 của đã hoàn toàn khô thì mới được đi lại trên đó hoặc lát gạch.*/ Đối với hạng mục Tường đứng, Vách song

1/ Vệ sinh bề mặt cần chống thấm.

- Dùng bay thép cạo sạch phần hồ dư dính trên mặt vữa tô tường.

- Dùng nước rửa sạch bề mặt tường.

2/ Tiến hành xử lý chống thấm theo các bước sau

Bước 1 : Quét lớp thẩm thấu.

- Pha 1 lít FOSTA-04T + 18 lít Nước + 3 Kg Ximăng, quậy đều quét lên bề mặt để thẩm thấu mặt vữa tô tường (Thẩm thấu đều tạo ẩm và bảo hoà nước để tiếp tục tiến hành Bước 2)

Bước 2 : Quét lớp bề mặt.

- Pha 1 lít FOSTA-04T + 5 lít Nước + 3 Kg Ximăng, quậy đều rồi quét đều lên bề mặt (Tránh bỏ sót).

Bước 3 : Quét phủ lớp bề mặt.

- Pha 1 lít FOSTA-06 + 5 lít Nước + 3 Kg Ximăng, quậy đều rồi quét đều lên bề mặt (Tránh bỏ sót).

Chú ý : - Nếu bề mặt chống thấm khô nhanh thì phải phun nước bảo dưỡng.

- Sau khi lớp chống thấm hoàn toàn khô mới tiến hành sơn nước, quét vôi.

Nguồn: Sưu tầm

 


TIN BÀI KHÁC :
Quy trình xây dựng nhà ở(23/07/2013)

Trình tự xây dựng nhà ở:

Hiện nay, khi xây nhà, nhiều gia đình không nắm được quy trình tiến hành nên rất lúng túng. Điều này có thể dẫn đến những bất trắc về giấy phép, xây không đúng quy định chung hoặc không phù hợp với yêu cầu.

Trước tiên, chủ nhà cần chọn một đơn vị tư vấn thiết kế để thực hiện việc làm hồ sơ xin phép xây dựng. Khi đó, đơn vị chức năng cấp phép sẽ biết ngôi nhà được phép xây bao nhiêu tầng, ban công trong giới hạn nào... Hồ sơ xin phép khác với hồ sơ thi công. Bản thiết kế chi tiết để thi công được lập dựa trên sự bàn bạc kỹ và tìm những giải pháp cụ thể theo nhu cầu sinh hoạt của gia đình, khả năng tài chính...

Thiết kế nội thất
Dịch vụ hda

Đây là dịch vụ bổ trợ và có thể kết hợp với dịch vụ đầu tiên để tạo thành một gói dịch vụ hoàn chỉnh hoặc có thể thực hiện độc lập. Sản phẩm đầu ra là bộ hồ sơ thiết kế nội thất để có thể sản xuất, lắp đặt tất cả những thiết bị trong không gian nội thất.

Gói thiết kế nội  thất
Cao cấp
200,000(đ /m2 sàn)
Chuyên nghiệp
150,000(đ /m2 sàn)
Mở rộng
120,000(đ/m2 sàn)
Cơ bản
100,000(đ/m2 sàn)
Tiết kiệm
8000,000(đ/ bộ hồ sơ)
Những văn bản mới nhất Những thủ tục pháp lý

Gói các dự án chính Nhà ở gia đình Nội thất nhà ở